Takster

1 Jamførpris for parallelltakster er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone. Med parallelltakst menes prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og kilometertakst under hele turen.

Fjerntakst pr km etter 10 km.

Tilkjøringstakst ved tilkjøring ut over 10 km fra nærmeste holdeplass.

Gjelder for påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden kl 12:00 til kl 06:00 påfølgende dag og nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 17. mai og 1. og 2. juledag fra kl 06:00 til kl 06:00 påfølgende dag.  

Ring oss 24 timer i døgnet