Bli sjåfør

Vil du bli taxisjåfør?

Å være taxisjåfør er et yrke som innebærer mye mer enn å kjøre fra A til B 

Det er også et yrke med flere utfordringer, b.l.a det å skulle yte service. Men en av fordelene er at du får verdifull menneskekunnskap og gode relasjoner med dine kunder.
Er du en person som verdsetter omgang med andre mennesker, har fokus på miljøet rundt deg og er serviceinnstilt, vil vi gjerne «ha deg med på laget».
Våre taxieiere trenger sjåfører enten på heltid eller som deltid for kveld, natt og helg.
Hammerfest Taxihus AS gjennomfører regelmessig sjåførkurs så ta kontakt med taxisentralen.

Her er våre krav til deg:

 • At du er over 20 år og har ordinært førerkort
 • At du har plettfri vandel
 • At du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • At du liker å arbeide med mennesker og serviceinnstilt
 • At du ha kjøreseddel utstedt av politiet
 • At du fullfører E-læringskurset fra pasientreiser
 • At du har gjennomført førstehjelpskurs nylig eller tar det snarest mulig

Kjøreseddel for persontransport mot vederlag

Fører av drosje, selskapsvogn, turvogn og rutevogn må under persontransport mot vederlag ha kjøreseddel i tillegg til ordinært førerkort. En kjøreseddel er en bekreftelse på at fører oppfyller særskilte krav til vandel og helse.
Politiet skal vurdere om søkeren fyller kravene til erverv av kjøreseddel. Du leverer søknaden om kjøreseddel sammen med original helseattest NA-0202 og kopi av førerkort ved Politistasjon.

Vilkår for å erverve kjøreseddel:

 • Søkeren må være fylt 20 år
 • Søkeren må ha slik vandel at politiet ikke finner vedkommende uskikket til å være fører av motorvogn som nevnt i yrkestransportlova 37a.

Søkeren skal fremlegge følgende dokumenter sammen med søknaden:

 • Gyldig førerkort
 • Original helseattest NA-0202 (ikke eldre enn 6 mnd.) – 4 eks
  Helseattest NA-0202 utstedes av fastlegen din