Vilkår

Kvittering

Fører plikter å gi passasjeren kvittering hvis han eller hun ber om det.

Veksling

Fører plikter ikke å veksle større sedler en 500 kroner.

Forhåndsbestilling

Forhåndsbestilte turer prioriteres / kjøres først. Turen kjøres fram til bestilt adresse på framkjøringstakst, og begynner på aktuell takst på det tidspunkt turen er bestilt til.
Ved forhåndsbestilling vil det bli tatt kr 20,- i tillegg.
Forhåndsbestilling av Taxi må være mottatt sentralen 2 timer før bilen skal være ved henteadresse.

Betalingsmåter

Vi aksepterer kontant betaling, samt de fleste bankkort/kredittkort, vipps og app. Kreditt må avtales på forhånd.

Direkteturer

Turen kjører frem til bestilt adresse på framkjøringstakst. Taksametret begynner å løpe straks bilen er framme på den bestilt adresse.
Det må påberegnes minimum framkjøringstid på 10 – 15 minutt ved Direkteturer ved normal trafikk avvikling.

Taksameter

Taksametret skal være belyst og synlig fra baksetet. Det kan ikke forlanges mer for turen enn det som står på taksametret.

Bagasje

Det er ikke anledning å ta tillegg for bagasje. Det kan forlanges en rimelig godtgjørelse for unormalt mye bagasje, og når det assisteres med å bære bagasje. Sjåføren kan nekte å kjøre turen hvis han mener bagasjen (ski o.l..) truer trafikksikkerheten.

Rullestoltransport

Hammerfest Taxihus AS disponerer 3 rullestolbiler
Ved bestilling av rullestol bil ser vi helst at du bestiller i god tid, helst dagen før.

Ring oss 24 timer i døgnet