Pasienttransport

Hammerfest Taxi har avtale om pasienttransport via Finnmark Taxi

Bestilling gjøres hos behandler eller via Pasientreiser 05515.

Mer informasjon om ordningen finner du på pasientreiser.no